Novost v Knjižnici Glasnika Slovenskega etnološkega društva

13. 12. 2013

Spoštovani kolegi in kolegice Slovenskega etnološkega društva in sodelavci,
ljubitelji kulturne dediščine in spomenikov!

Slovensko etnološko društvo obvešča, da je v zbirki 47. Knjižnice Glasnika
Slovenskega etnološkega društva izšla nova knjiga, z naslovom: Etnološko
konservatorstvo in varstvo dediščine na Slovenskem, ki ga je podprlo Ministrstvo
za kulturo Republike Slovenije. Zbornik je rezultat primerov dobrih praks obnov
kulturnih spomenikov in kulturne dediščine trinajstih avtorjev, ki so etnologi
konservatorji, zaposleni na Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ob
visokem jubileju spomeniškega varstva na Slovenskem v letu 2013. Ob 100. letnici
obstoja slovenske ustanove za varstvo spomenikov in ob sloganu Sto let v dobro
dediščine.

Zbornik smo avtorji posvetili našemu nekdanjemu kolegu, konservatorskemu
svetniku, etnologu in umetnostnemu zgodovinarju,
Vladimirju Knificu.
Uvodoma je pojasnjena zgodovina etnologije na področju konservatorstva, izbrani
primeri dobrih praks obnove kulturnih spomenikov in kulturne dediščine kažejo na
živahno dejavnost etnologov konservatorjev Zavoda za varstvo kulturne dediščine
Slovenije in njegovih regijskih enot na Slovenskem. Zborniku sta dodani tudi
recenziji, ki na svojevrsten način razmišljata o vlogi etnologov v konservatorskih
vrstah in nam vsem skupaj dajeta nove dodane vrednosti za prihodnost kot mosta
med tradicijo konservatorstva in sodobnostjo varstva ter celostnega in celovitega
raziskovanja tako kulturne dediščine kot kulturnih spomenikov in dediščine na
Slovenskem. Knjiga obravnava tudi poglede na dosedanje delo in nove izzive tako
etnologov konservatorjev kot drugih konservatorjev v prihodnosti Zavoda za varstvo
kulturne dediščine Slovenije.

 

 


CENA: 15,00 evrov