12. Vzprednice 2012: Poziv k prijavi referatov

26. 1. 2012

Hrvaško etnološko društvo in Slovensko etnološko društvo vas ponovno vabita k aktivni udeležbi in  k prijavi referatov za letošnje

 

12. Vzporednice med slovensko in hrvaško etnologijo z naslovom: 

Ponovno izrisovanje meja: Transformacije identitet in redefiniranje kulturnih regij v novih političnih okoliščinah.

Hrvaško etnološko društvo in Slovensko etnološko društvo pozivata k prijavi referatov za 12. Vzporednice med slovensko in hrvaško etnologijo z naslovom

 

Ponovno izrisovanje meja: Transformacije identitet in redefiniranje kulturnih regij v novih političnih okoliščinah

 

Cilj znanstveno-strokovnega zborovanja je spodbuditi razpravo o (re-/de)kreiranju kulturnih regij in meja v tradiciji in sodobnosti, o podpiranju medkulturnega dialoga znotraj regij in med njimi, o potrjevanju in razslojevanju simboličnih meja skozi različne kazalnike kulturne identitete in o odražanju novih političnih okoliščin v izobraževanju, raziskovanju, zaščiti in muzealizaciji kulture.

Vsebina zborovanja je razdeljena na štiri tematske bloke, ki na različne načine osvetljujejo spremembe predmeta etnologije in njegove problematizacije ter tudi same stroke v novih političnih okoliščinah (Hrvaški podpis pristopne pogodbe z Evropsko unijo in slovensko članstvo v Evropski uniji). Poudarek prvega tematskega bloka je na redefiniranju prostorskih konceptov; drugi je usmerjen v redefiniranje meja (kaj ljudje mislijo, čutijo in delajo, ko določajo meje); v tretjem spremembe identitet tematiziramo s konkretnimi primeri; v četrtem pa analiziramo spremembo statusa stroke in izzive, ki jih nove politične okoliščine postavljajo pred etnologe, in to ne glede na področje njihovega delovanja.

 

 

Teme:

  1. Etnološki koncepti, vezani na de-/re/kreiranje kulturnih regij v tradiciji in sodobnosti

Poudarek je na vlogi konceptov »Evropa«, »Srednja Evropa«, »Jugovzhodna Evropa«, »Balkan«, »Mediteran«, »Alpe«, ipd. pri ustvarjanje predstav o sebi in drugih, ter kako se ti pojmi skozi naracije in prakse izkazujejo pri različnih akterjih?

  1. Telo, um in čustva pri (re)definiranju kulturnih in političnih meja

Poudarek je na meji kot soustvarjalki kulturnih pomenov: kako se fizične meje transformirajo v simbolične skozi kulturno pogojevanje telesne, kognitivne in čustvene dimenzije?; kako telesne prakse, predstave in čustva vzpostavljajo, prehajajo ali brišejo kulturne in politične meje in kako se pri tem z njihovo pomočjo podpirata medkulturni dialog in konflikt?

 

 

 

 

  1. Lokalno, regionalno, nacionalno in evropsko v sodobnih procesih identifikacije (študije primerov):

Tematski sklop je namenjen analizi različnih kazalnikov identitete (jezikov in dialektov, izbranih elementov tradicijske in sodobne kulture, ustvarjanju adekvatnih zgodovin, itd.), s katerimi se potrjujejo ali razslojujejo simbolične meje; spremljanju procesov identifikacije na različnih ravneh (lokalni, regionalni, nacionalni in evropski; vprašanju diaspore); spremljanju sprememb kulturnih pojavov v kontekstu globalizacije/ »evropeizacije« kulture; iskanju odgovora na vprašanje o načinu kreiranja »evropske kulture« in vzpostavljanja medsebojnega odnosa med različnimi ravnmi identitete.

  1. Etnološka dejavnost v novih političnih razmerah

Tematski sklop proučuje posledice vstopa v Evropsko unijo (v primeru Slovenije) in konca pristopnih pogajanj (v primeru Hrvaške) na različne veje etnologije in različne ustanove, ki zaposlujejo etnologe (pretakanje teorije v prakso; interpretacijske skupine, ipd.); nove smernice v raziskovanju, izobraževanju, zaščiti in muzealizaciji kulture, v kulturnem menedžmentu, kulturnem turizmu, itd.; sodelovanje etnologov v kreiranju »evropske kulture«.

 

Zborovanje bo v Motelu Roganac v Dugi Resi med 23. in 25. 9. 2012. Motel nudi možnost namestitve (cena polnega penziona za udeležence zborovanja znaša 220 kun/dan + turistična taksa oziroma približno 31€ ).

Prosimo, da povzetke referatov (do 300 besed) pošljete najpozneje do 31. 3. 2012 na e-mail: info@sed-drustvo.si.

 

 

 

Organizacijski odbor:

Marijana Belaj

Zoran Čiča

Anita Matkovič

Tita Porenta

Nevena Škrbić Alempijević