Vabilo medijem: novinarska konferenca SED

25. 1. 2013

Slovensko etnološko društvo

Vas vabi na novinarsko konferenco, ki bo v torek, 29. januarja 2013, ob 12. uri, v dvorani (2. nadstropje) upravne hiše

Slovenskega etnografskega muzeja, Metelkova 2, Ljubljana.

Slovensko etnološko društvo (SED) s finančno podporo Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport Republike Slovenije in drugih podpornikov deluje v javnem interesu na področju kulture in raziskovalne dejavnosti. Je prostovoljna skupnost, ki združuje strokovnjake in študente s področja etnologije in sorodnih ved ter za te vede zavzete posameznice in posameznike. Od ustanovitve SED leta 1975 do danes se je društvu pridružilo že več kot 300 članov. SED redno izdaja društvena obvestila in vabila ter Glasnik SED, publikacije Knjižnice Glasnika SED in druge priložnostne publikacije. Našo dejavnost, program in publikacije preko raznih medijev vsako leto  predstavljamo javnosti, zato bodo naši člani-uredniki,  izr. prof. dr. Naško Križnar, Tatjana Vokić Vojkovič, dr. Breda Čebulj Sajko, dr. Helena Rožman, dr. Katalin Hirnök Munda in Mojca Tercelj Otorepec tudi letos predstavili publikacije, ki  jih je v letu 2012 izdalo SED, predsednica SED, mag. Tita Porenta pa program SED v letu 2013.

Na konferenci boste prejeli tudi novinarsko gradivo in brezplačne izvode naših publikacij. Prosimo vas, da naše rezultate dela v letu 2012 in načrte za leto 2013 v naše skupno zadovoljstvo posredujete javnosti in s tem poskrbite, da se z njimi seznani čim večji krog ljudi, ki jih zanima dediščina vsakdanjega življenja na Slovenskem in raziskave slovenskih etnologov in kulturnih antropologov, ki delujejo v okviru SED.

Novinarsko konferenco bo vodila Alenka Černelič Krošelj.

Kontaktna oseba:

Ana Beno, tajnica SED,

G 031 714 405

info@sed-drustvo.si