Strokovni posvet Etnologija in slovenske pokrajine: Gorenjska

16. 6. 2011

16. in 17. februar 2012, Dvorska vas pri Radovljici

Slovensko etnološko društvo na osnovi svojega programa za leto 2011 in sklepa IO SED z 2. redne seje 19. aprila 2011 najavlja posvet Etnologija in slovenske pokrajine.

 

S petim posvetom Etnologija in slovenske pokrajine tokrat gostujemo v osrčju nekdanje Kranjske, na Gorenjskem, točneje v radovljiški Deželi. Prvotna zasnova posveta je bila, da bi etnologi poskusili oblikovati k načrtovanju pokrajin na Slovenskem tudi svoj predlog pokrajinizacije Slovenije na državni ravni. Ciljna naloga, prvič predstavljena leta 1978 v Brežicah, še vedno ostaja med prioritetnimi strokovnimi argumentacijami, ki pa je morda še danes preuranjena. Zato tokratni posvet usmerjamo v eno med neformalnimi pokrajinami na slovenskem ozemlju, to je Gorenjsko. Cilj posveta na Gorenjskem je predstavitev razvoja kulture in načinov življenja ljudi skladno s pokrajinskimi značilnostmi prostora in prispevek Gorenjske k mozaiku pestrosti, podobnosti in raznolikosti na ozemlju Republike Slovenije.

 

Posvet Etnologija in slovenske pokrajine s poudarkom na Gorenjski organizira Slovensko etnološko društvo  v četrtek 16. in petek 17. februarja 2012 v Hotelu Drnča v Dvorski vasi pri Radovljici.

 

Glavna tema posveta: Etnologija in pokrajine na Slovenskem na primeru Gorenjske ali kaj lahko etnologi in kulturni antropologi doprinesemo k razumevanju značilnosti in raznolikosti Gorenjskev slovenskem prostoru.

 

Podteme :

1. Zgodovinski in etnološki vidiki proučevanja pokrajin na Slovenskem s poudarkom na Gorenjski;

2. Pokrajinske in krajevne značilnosti kulture in identitete prebivalcev Gorenjske;

3. Naravna in kulturna dediščina Gorenjske.

4. Predstavitev na Gorenjskem delujočih organizacij, ki se s svojimi programi povezujejo z etnološko stroko in gorenjski ljubitelji etnologije.

 

Ob posvetu organiziramo tudi ogled stare Radovljice s konservatorske in muzejske perspektive ter kratek sprehod po Begunjah na Gorenjskem v neposredni bližini Dvorske vasi, kjer bo posvet.

 

Programski odbor:

Mojca Tercelj Otorepec, ZVKDS, OE Kranj: vodja programskega odbora

 

Člani in moderatorji posameznih sklopov:

Prof. dr. Janez Bogataj, SED

Izred. prof. dr. Naško Križnar, ISN ZRC SAZU

Doc. dr. Mojca Ravnik, SED

Doc. dr. Jože Hudales; OEIKA FF UL

Dr. Bojan Knific, JSKDS

Mag. Marjetka Balkovec Debevec, Slovenski šolski muzej

 

 

Organizacijski odbor:

Mag. Tita Porenta, predsednica SED, Muzeji radovljiške občine – Mestni muzej Radovljica

Ana Beno, tajnica SED

Anja Serec Hodžar, GNI ZRC SAZU

 

O podrobnostih in prijavah na posvet boste obveščeni jeseni.