Strokovna ekskurzija v Trbovlje 11. 11. 2018

29. oktober 2018

Zasavje je najmanjša slovenska regija z najnižjim BDP na prebivalca. V 1. polovici 19. stoletja je bila z odprtjem rudnikov prvo industrializirano območje v Sloveniji. Dobrih 250 let trajajoče obdobje rudarjenja, ki je dodobra zaznamovalo pokrajino in ljudi v njej, se bo ob koncu leta 2018 tudi uradno zaključilo. Družba Rudnik Trbovlje-Hrastnik (RTH d. o. o.) bo dokončno likvidirana. Naša ekskurzija bo posvečena iztekajoči se dobi rudarjenja. Območje Zasavja je po opuščanju rudnikov in zatonu nekaterih industrijskih panog v zadnjih dvajsetih letih v obdobju preobrazbe, s čimer so povezane številne težave: visoka brezposelnost, degradacijski procesi v pokrajini, onesnaženje okolja … Paradoksalno pa se v tem brezizhodnem položaju vzpostavljajo zelo perspektivna središča – podjetja, ki so konkurenčna na svetovnem trgu. Na področju informacijskih tehnologij se razvijajo inovativna zagonska (start-up) podjetja, visoko specializirana in vodilna v svetu. Veliko jih deluje pod okriljem Katapulta, kjer se bomo zazrli v zasavsko prihodnost. O teh in drugih nasprotjih ter o trudu, kako ohraniti etnološko dediščino Zasavja, več 11. novembra v Trbovljah.

Jana Mlakar Adamič

Datoteke