Sporočilo za javnost ob zaključku posveta Interpretacije kulturne dediščine

25. 10. 2013

 

Sporočilo za javnost Ljubljana, 21. 10. 2013

INTERPRETACIJE KULTURNE DEDIŠČINE
Znanstveno-strokovni posvet Slovenskega etnološkega društva
Slovenski etnografski muzej, Ljubljana, 18. in 19. oktober 2013

Ob izjemnem zanimanju za dediščino v zadnjih desetletjih je Slovensko etnološko društvo (SED) organiziralo in izvedlo znanstveno-strokovni posvet o etnoloških in antropoloških interpretacijah dediščine, ki je potekal 18. in 19. oktobra 2013, v prostorih Slovenskega etnografskega muzeja v Ljubljani.

Na posvetu je sodelovalo 25 referentov v petih tematskih sklopih:
Kulturna dediščina in interpretacija,
Interpretacija kulturne dediščine in izobraževanje,
Interpretacija glasbene in filmske dediščine,
Interpretacija kulturne dediščine v konservatorski in muzejski službi,
Interpretacija lokalne kulturne dediščine.

Na plakatih je bilo predstavljenih tudi 7 primerov interpretacije slovenske kulturne dediščine v praksi.

Poglavitni namen posveta je bil osvetliti in poglobiti konkretna vprašanja, ki se nam v vsakdanji strokovni praksi postavljajo v razmerjih med znanstvenimi, strokovnimi in laičnimi (npr. ljubiteljskimi) pogledi na dediščino, hkrati pa smo želeli opozoriti na njene rabe in načine varovanja. V znanstvenem in strokovnem pogledu se interpretacije dediščine spreminjajo s časom in s teoretskimi izhodišči, različne so glede na vrste dediščine, strokovno poslanstvo in glede na doktrine ustanov, ki se z njo ukvarjajo ali zanjo skrbijo. Interpretacije dediščine pa se ne razlikujejo le v usposobljenosti in moči njenih interpretov, temveč tudi glede na ciljno občinstvo in medije posredovanja. Izhodiščna vprašanja, ki smo jih želeli podrobneje osvetliti, so bila, kaj sploh kdo razume kot dediščino, kako in s katerimi nameni in cilji jo interpretira.

Sklepi in priporočila posveta bodo objavljeni na spletni strani Slovenskega etnološkega društva in v decembrskem Glasniku SED.

Dodatne informacije:
tajništvo Slovenskega etnološkega društva
T: 031 714 405
E: info@sed-drustvo.si
S: http://www.sed-drustvo.si


***
Programski odbor posveta: dr. Ingrid Slavec Gradišnik, ISN ZRC SAZU; dr. Helena Rožman, SED; mag. Tatjana Dolžan Eržen, Gorenjski muzej; Nadja Valentinčič Furlan, SEM, vodja programskega odbora; Anja Serec Hodžar, predsednica SED.
Organizacijski odbor posveta: Anja Serec Hodžar, predsednica SED; Ana Bezek, tajnica SED; Tanja Kovačič.