Register žive dediščine

30. 3. 2010

Vabimo članice in člane Slovenskega etnološkega društva, da se vključijo v nastajanje Registra žive kulturne dediščine.

Po Zakonu o varstvu kulturne dediščine za Register skrbita Koordinator varstva žive kulturne dediščine in Direktorat za kulturno dediščino pri Ministrstvu za kulturo RS. Trenutno javno službo koordinatorstva opravlja Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU.

V prilogah boste našli Zgibanko o delovanju Koordinatorja in tri dokumente, ki so potrebni za prijavljanje enot žive dediščine: Spisek zvrsti in podzvrsti žive dediščine, Merila za izbiro registrirane žive dediščine in Prijavni obrazec.
Vse omenjene dokumente boste našli tudi na spletni strani: www.ziva-dediscina.si

Priporočamo, da prijavnico izpolnite v sodelovanju z nosilcem dediščine, ki mu predhodno pojasnite pomen in sistem Registra žive dediščine s pomočjo priložene zgibanke.

KOORDINATOR VARSTVA ŽIVE DEDIŠCINE
Inštitut za slovensko narodopisje
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije
znanosti in umetnosti
Novi trg 2, p.p. 306, 1001 Ljubljana, Slovenija
ali na elektronski naslov: koordinator@ziva-dediscina.si

Na istem naslovu dobite tudi odgovore na vsa vprašanja v zvezi z Registrom žive dediščine.

Prispele prijave bo ocenila strokovna delovna skupina. Koordinator bo preveril in dopolnil podatke v prijavnih obrazcih, navezal stik z nosilcem dediščine in ustvaril manjkajočo dokumentacijo. 

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje pri zanimivem in, zlasti za kulturno dediščino in za Slovensko etnološko društvo, pomembnem projektu.