Redni zbor članov Slovenskega etnološkega društva

13. 3. 2019

Vabilo na redni zbor članov Slovenskega etnološkega društva v torek, 26. marca 2019, ob 15. uri, v Upravni hiši Slovenskega etnografskega muzeja, Ljubljana 

Dnevni red:

 1. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja, overiteljev zapisnika in volilne 
 2.    komisije
 3. Ugotovitev prisotnosti in potrditev dnevnega reda
 4. Poročilo o delovanju SED v letu 2018
 5. Finančno poročilo o poslovanju SED v letu 2018
 6. Poročili predsednice Nadzornega odbora in predsednika Častnega razsodišča SED
 7. Razprava o poročilih in potrditev
 8. Razrešnica predsednice SED in organov društva 
 9.     Predstavitev kandidatke za predsednico SED in kandidatke za podpredsednico 

SED

 1.   Predstavitev programa delovanja SED v novem mandatu 
 2.   Volitve predsednice, podpredsednice SED 
 3.     Predstavitev kandidatne liste za organe SED: 
 4. Volitve članov organov SED
 5. Predstavitev programa SED za leto 2019
 6. Razprava in potrditev programa SED za leto 2019
 7. Predlog novega Statuta SED.
 8. Razprava in potrditve Statuta SED.
 9. Poročilo o novih članih SED
 10. Razno

Vljudno vabljeni!

Alenka Černelič Krošelj

Predsednica SED