Razpis za sofinanciranje udeležbe na mednarodnih konferencah

25. 10. 2013

Spoštovani člani,

 

 

izvršni odbor Slovenskega etnološkega društva (SED) je na svoji 5. redni seji 3. septembra 2013 odobril porabo sredstev v višini do 500,00€ za sofinanciranje udeležbe na mednarodnih konferencah. Namen razpisa je spodbujanje aktivnega mednarodnega udejstvovanja članov SED, promocija društva v tujini ter prenos znanj v domače okolje. Sredstva so na voljo v letu 2014 in bodo dodeljena le enemu, izbranemu kandidatu, ki bo izpolnjeval pogoje.

 

 

Pogoji za kandidaturo:

-          prijavljeni je član društva vsaj tri leta, aktivni člani SED imajo prednost

-          aktivna udeležba

-          tematika prispevka se vsebinsko navezuje na dejavnosti društva

-          izpolnjena in pravočasno oddana vloga za sofinanciranje (priloga)

-          prednost imajo tisti, ki ne morejo dobiti drugega vira financiranja

 

Ostali pogoji:                            

-          kandidat na konferenci predstavlja društvo SED

-          prispevek, predstavljen na konferenci, je javno dostopen

-          poročilo o udeležbi je objavljeno v Glasniku Slovenskega etnološkega društva (GSED) (lahko je organiziran tudi etnološki večer)

-          po odobritvi sredstev, kandidat zanje ne more zaprositi še dve leti

 

Pogoji za izplačilo:

-          posredovanje kopije objavljenega poročila o dogodku v medijih

-          posredovanje kopije potrdila o udeležbi

-          posredovanje kopije računa kotizacije

-          posredovanje številke osebnega računa za nakazilo

 

                                                                            

Rok za oddajo vloge je spremenjen in sicer je to sedaj 5. december 2013 (velja poštni žig), ki mora prispeti na naslov Slovensko etnološko društvo, Metelkova 2, 1000 Ljubljana, s pripisom »Razpis – ne odpiraj« ali po elektronski pošti na info@sed-drustvo.si. O izbiri kandidata bo na januarski seji odločal IO SED. Rezultati bodo prosilcem posredovani do 31. januarja 2014. Dodatne informacije so na voljo preko e-naslova info@sed-drustvo.si.