Razpis za podelitev Murkove nagrade, Murkovega priznanja in Murkove listine za dosežke v etnologiji na Slovenskem za leto 2008/09

26. 6. 2009

Na podlagi dopolnjenega Pravilnika o podeljevanju Murkove nagrade, Murkovega priznanja in Murkove listine  (objavljenega v Glasniku SED 48(1,2) 2008 in na spletnih straneh SED), Slovensko etnološko društvo objavlja razpis za podelitev Murkove nagrade, Murkovega priznanja in Murkove listine.

Prosimo, da pri predlogih upoštevate 3. člen Pravilnika, ki določa dosežke, za katere se podeljujejo Murkova nagrada, Murkovo priznanje in Murkova listina:

za podelitev Murkove nagrade:
- izjemni etnološki znanstveni in raziskovalni dosežki posameznikov, skupin ali ustanove
- znanstveni ali strokovni dosežki, zaokroženi v življenjskem delu posameznikov

za podelitev Murkovega priznanja:
- znanstveni in strokovni dosežki na področju etnološke vede na Slovenskem
(ali o Sloveniji) v zadnjem letu

za podelitev Murkove listine:
- kontinuirane dejavnosti, večletna prizadevanja ali enkratni dosežki, ki bogatijo, ohranjajo in popularizirajo etnološko znanje

Skladno z 8. členom Pravilnika lahko kandidatke in kandidate za nagrado, priznanje in listino predlagajo članice in člani SED, družbene organizacije, ustanove in posamezniki iz Republike Slovenije in tujine, lahko pa tudi Komisija oziroma njeni člani.
Predloge s priloženimi podatki o kandidatkah in kandidatih, z vsebinsko in bibliografsko utemeljitvijo bo pregledala in ocenila Komisija za Murkova priznanja in na svečanosti v mesecu novembru podelila eno Murkovo nagrado, eno ali več Murkovih priznanj in eno Murkovo listino.

Prosimo, da podpisane predloge pošljete do 20. septembra 2009 na naslov:

Slovensko etnološko društvo
Komisija za Murkova priznanja
Metelkova 2
1000 Ljubljana