Prejemniki Murkove nagrade, Murkovih priznanj in Murkovih listin za leto 2012

12. 11. 2012

 

12. novembra 2012 smo v Tolminu slovesno podelili nagrade, priznanja in listine za dosežke v etnologiji v letu 2012.

Murkova nagrada 2012

Kustosinja v pokoju Fanči Šarf za življenjsko delo na področju etnologije in etnološke muzeologije.

 

Murkova priznanja

1. Kustosinja Alenka Černelič Krošelj - za vzpostavitev in vzorno delovanje Mestnega muzeja Krško.

2. Mag. Martina Piko-Rustia – za koordinacijo zbiranja gradiva in uveljavitev projekta »Dokumentacija slovenskih ledinskih in hišnih imen na južnem Koroškem«.

3. Mag. Tita Porenta – za monografijo »Če se bom odločil graditi, bom gradil naj moderneje! Priložnosti in pasti slovenskega trgovca in podjetnika Petra Kozine, ustanovitelja tovarne čevljev Peko v Tržiču«.

4. Dr. Miran Puconja – za knjigo »Slovenska kmečka kultura – Na Cvenu od zemljiške odveze do začetka tretjega tisočletja«.

5. Muzejska svetnica dr. Ivanka Počkar – za raziskavo in obuditev spomina na kólnarje pri Brežicah.

6. Univ. dipl. etnologinja in knjižničarka Špela Pahor – za večstransko etnološko delo v knjižnici in posredovanje etnološkega znanja.

 

Murkove listine

1. Sekcija »Ohranimo Robidišče« pri Kulturnem društvu Stol – za ohranjanje kulturne dediščine in njeno vključevanje v prireditve.

2. Družina Mazora - za urejeno in dokumentirano zbirko premične kulturne dediščine v Breginju.

3. Miro Slana - za zbirko 15.000 blagovnih znamk, embalaž in drugih predmetov ter za ureditev Fabianove muzejske trgovine, Lokev na Krasu.

4. Mag. Marko Smole in družina Smole – za etnološko zbirko in dejavnosti v Palčavi šiši v Plešcah.

5. Stanko Košir iz Gozda Martuljka – za 15 odličnih knjig o življenju v Zgornjesavski dolini, izdanih v samozaložbi, ter za sodelovanje s strokovnimi ustanovami.

6. Dom, kulturno verski list iz Čedada – za kontinuirane publicistične dejavnosti, večletna prizadevanja in populariziranje etnološkega znanja.

7. Novi Matajur, tednik Slovencev Videmske pokrajine iz Čedada – za poročanje o manjšinski skupnosti v slovenskem in furlanskem prostoru ter veliko skrb za slovenska narečja.