Povabilo k sodelovanju

25. 1. 2013

Spoštovane članice, spoštovani člani Slovenskega etnološkega društva!

 

V prvem tednu marca bo volilni občni zbor članov društva. Hkrati se izteka tudi triletno programsko obdobje, v katerem je društvo članom nudilo mnoge aktivnosti in se trudilo, da ponudi svojim članom čim širši nabor aktivnosti.

 

Člani društva ste vabljeni, da predlagate člane vodstva (predsednika/co, podpredsednika/co in 11 članov IO SED) in drugih organov SED (Nadzornega odbora, Častnega razsodišča in uredniških odborov Glasnika SED ter Knjižnice Glasnika SED)  za naslednji dve leti, kolikor traja mandat teh organov, in program, ki ga bo na Zboru članov izvoljena ekipa izvedla.

 

V kolikor niste zainteresirani za tako velikopotezne načrte, ste vabljeni, da izrazite želje glede vsebin, za katere želite, da jih društvo vključi v svoj program. Skušali jih bomo upoštevati in uskladiti v okvirih realnih možnosti SED-a (razpoložljiva finančna sredstva, časovni termini, določeni nosilci programskih enot).

 

Vse predloge pošljite do 31. januarja 2013 na elektronsko pošto info@sed-drustvo.si, saj bo le tako možno pravočasno pripraviti gradivo za občni zbor članov.