Okrogla miza o zaposlovanju

30. 5. 2013

Zaradi vse večjih težav pri zaposlovanju in še slabših napovedi za bližnjo prihodnost smo se v SED odločili, da pripravimo okroglo mizo o zaposlovanju.

Dop. št. 36/13
Datum: 20. 5. 2013


Spoštovane članice in člani Slovenskega etnološkega društva, spoštovane diplomantke in diplomanti s področja etnologije, kulturne in socialne antropologije ter drugih sorodnih smeri, spoštovane študentke in študenti teh smeri!
VABLJENI
na okroglo mizo
Aktualno: zaposlovanje
,


ki bo v četrtek, 30. maja 2013, ob 18. uri v upravni stavbi Slovenskega etnografskega muzeja


Vsebina okrogle mize:

  •  vzroki za težjo zaposljivost,
  •  kakšne so potrebe, kaj delodajalci pričakujejo od kandidatov,
  •  kako do samozaposlitve, kaj to pomeni na področju humanistike,
  •  kakšne načrte ima država z zaposlovanjem humanistov: namerava regulirati vpis na univerze,
  •  problem previsoko izobraženih kadrov: koliko so zaposljivi doktorji etnologije in kulturne antropologije, kako poteka zaposlovanje v znanstveni sferi,
  •  pridobivanje izkušenj preko prostovoljnega in študentskega dela: koliko se upoštevajo pri iskanju dela,
  •  vloga stanovskih društev,
  •  vloga izobraževalne ustanove pri iskanju zaposlitve oz. pri prilagajanju študijskega programa potrebam trga dela,
  •  zaposlovanje v tujini: kje so priložnosti, ali je to v interesu stroke in države.

Vabljeni gostje:

- direktorica Slovenskega etnografskega muzeja, dr. Bojana Rogelj Škafar

- predstojnik Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, izr. prof. dr. Vito Hazler

- predstojnica Inštituta za slovensko narodopisje Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU, dr. Ingrid Slavec Gradišnik

- predstavnik Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in šport, dr. Stojan Sorčan

- vodja Sektorja za programe zaposlovanja na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, Patricija Vrečar

- pristojna za področje strokovnih izpitov in nazivov na področju varstva kulturne dediščine na Direktoratu za kulturno dediščino Ministrstva za kulturo, mag. Marija Brus

Okroglo mizo bosta povezovali Alenka Černelič Krošelj in Ana Bezek.
Vabljeni vsi, ki želite dobiti informacije o iskanju dela, in tisti, ki ste pripravljeni deliti svoje izkušnje z zaposlovanjem z drugimi kolegi.
Vse, ki ste prejeli to pošto, pozivamo, da jo posredujete kolegom, sošolcem, sodelavcem, študentom in drugim, za katere menite, da bi jih vsebina zanimala.


Anja Serec Hodžar
predsednica SED