Napovedujemo: izid 46. številke Knjižnice Glasnika Slovenskega etnološkega društva

17. 11. 2012

dr. Helena Rožman
Interdisciplinarno o Kostanjevici na Krki

Delovanje SED v programskem letu 2012 bomo zaokrožili z izidom 46. številke Knjižnice Glasnika Slovenskega etnološkega društva. To bo monografija dr. Helene Rožman Interdisciplinarno o Kostanjevici na Krki, ki prinaša besedilo o o arhitekturi Kostanjevice na Krki z restavratorskega,urbanističnega, zgodovinskega, umetnostnozgodovinskega in etnološkega vidika.