Kulturna dediščina in krajina: ohranjanje, obnova, revitalizacija – možnosti in priložnosti

21. 9. 2019