Naslednja, pomladna številka Glasnika bo izšla marca 2019.

  • Znanstvene in strokovne članke za rubriko 'Razglabljanja' sprejemamo do zapolnitve načrtovanega obsega oz. najpozneje do 1. decembra 2018 za pomladno številko 2019. Vsa pozneje prispela besedila bodo predvidena za jesensko številko revije, ki bo izšla novembra 2019. Besedila pošljite na e-naslov glavne urednice: rebeka.kunej@zrc-sazu.si
  • Prispevke za ostale rubrike za pomladno številko 2019 sprejemamo do 1. februarja 2018 (razen v primeru dogovora z urednico in določitvijo individualnega roka). Besedila pošljite na e-naslov odgovorne urednice: anita.matkovic@siol.net