Etnološki večer - Staroselci na Slovenskem

19. 6. 2013

OB 18.00, V UPRAVNI HIŠI SEM

STAROSELCI NA SLOVENSKEM

Izvor Slovencev že dalj časa zanima vse več raziskovalcev in znanstvenikov. Na podlagi sestavin materialne, družbene in duhovne kulture ponovno odkrivajo, da so Slovenci staroselci, ki so živeli na severnem Jadranu in širšem območju Srednje Evrope. Teorija kontinuitete ali staroselska teorija, po kateri avtorji razlagajo, da je na določenem ozemelju prebivalstvo nepretrgoma živelo dolgo časovno obdobje, je vse bolj prepričljiva in v nasprotju z uradno zgodovinsko razlago o prihodu Slovencev izza Karpatov v 6. stoletju. Preučevanju izvora Evropejcev, njihovi sorodnosti in medsebojnemu prepletanju pa
posvečajo pozornost tudi v drugih deželah. Vprašanja izvora Slovencev so lahko nov izziv za raziskovalce – etnologe, da ponovno obudijo področje, s katerim se je slovenska etnologija ukvarjala že ob svojih začetkih.

Pogovor z etnologinjo dr. Dušo Krnel-Umek bo vodila in usmerjala etnologinja Alenka Čas.