Etnološki večer z Murkovo nagrajenko dr. Majo Godina Golija, 12. december 2018

12. 12. 2018

Pogovor z Murkovo nagrajenko, red. prof. dr. Majo Godina Golija

Slovensko etnološko društvo vabi na pogovor z dobitnico letošnje Murkove nagrade za življenjsko delo v etnologiji in kulturni antropologiji, red. prof. dr. Majo Godina Golija.Dr. Maja Godina Golija je iz etnologije in filozofije diplomirala na Filozofski fakulteti v Ljubljani (1986), kjer je nato na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo tudi magistrirala (1990) in doktorirala (1995). Je ena prvih, ki je teoretični paradigmatski preskok v slovenski etnologiji k enakovrednosti raziskovanja urbanega z vsemi drugimi okolji udejanjila v praksi, torej na urbanem terenu. Pomembnost te razširitve konceptualnega polja je utemeljila s konkretnimi raziskavami različnih segmentov urbanega življenja, zlasti v Mariboru. Njen raziskovalni pristop so ponazorile številne knjižne izdaje, med prvimi Maribor 1919─1941: oris družabnega življenja (1986), Iz mariborskih predmestij: o življenju in kulturi mariborskih delavcev v letih od 1919 do 1941 (1992) in Prehrana v Mariboru v dvajsetih in tridesetih letih 20. stoletja (1996). Njeno nadaljnjo raziskovalno pot je zaznamovalo predvsem ukvarjanje s kulturo prehrane. Sodeluje v mednarodnih združenjih in raziskovalnih projektih, je avtorica mnogih znanstvenih in poljudnih člankov in monografij, pa tudi urednica in predavateljica. Njena službena pot se je začela v Univerzitetni knjižnici Maribor, leta 1996 pa se je ustalila v sekciji za snovno kulturo Inštituta za slovensko narodopisje ZRC SAZU. Med letoma 2010 in 2016 je vodila Raziskovalno postajo ZRC SAZU v Mariboru in Raziskovalno postajo ZRC SAZU Prekmurje. Od leta 2003 je tudi visokošolska predavateljica za področje etnologije na Pedagoški, sedaj Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru. Dolgoletno etnološko delovanje dr. Maje Godina Golija, njeno vztrajno prizadevanje za natančno, poglobljeno strokovnost na eni strani in široko odmevno pojavnost na drugi, daje paleti njenega delovanja izredno širok spekter. Njena besedila iz etnologije mest niso le to, kar očitno so – konkretizacija neke paradigme – temveč tudi najbrž nenameren, a nesporen zagon nadaljnjih etnoloških in drugih raziskav vsakdanjika Mariborčanov in prebivalcev drugih mest. Pogovor bo vodila dr. Jerneja Ferlež.

Vljudno vabljeni!