Etnološki večer - 26. marec 2019

Pogovor s prejemnico Plakete Nika Kureta, kustodinjo za etnografski film v Slovenskem etnografskem muzeju, Nadjo Valentinčič Furlan

18. 3. 2019

v Upravni hiši Slovenskega etnografskega muzeja v Ljubljani - Slovensko etnološko društvo vabi na pogovor s prejemnico Plakete Nika Kureta, ki jo Slovensko etnološko društvo podeljuje za prispevek k razvoju vizualne antropologije in etnografskega filma v Sloveniji in sicer v sklopu mednarodnega festivala Dnevi etnografskega filma.

Nadja Valentinčič Furlan se je z etnografskim filmom srečala med študijem na Oddelku za etnologijo Filozofske fakultete, kjer je v sklopu izbirnega predmeta Videodelavnica pod mentorstvom Naška Križnarja nastal film Ulični prodajalci Mladine v Ljubljani. Leta 1995 je diplomirala s filmom Študentsko naselje in obsežno pisno tezo Oris bivalne kulture v Študentskem naselju v Rožni dolini v Ljubljani. V zaključnem poglavju je primerjala prednosti in omejitve filmskega in besedilnega medija.

Njena prva stalna zaposlitev je bila v Službi za arhiviranje in dokumentacijo na Televiziji Slovenija, občasno pa je že sodelovala s Slovenskim etnografskim muzejem (SEM), kjer so leta 2000 ustanovili nov oddelek Kustodiat za etnografski film. V prvem desetletju se je posvečala snemanju filmov in pridobivanju avdiovizualnega gradiva zunanjih producentov za občasne in stalne razstave. Ob razstavi Jaz, mi in drugi: podobe mojega sveta na temo identitet je spodbudila participacijo obiskovalcev s snemanjem njihovih pripovedi za Galerijo pripovedovalcev; v projektu sodelujeta tudi prostovoljna kulturna mediatorja Brigita Rupnik in Janez Doler. O vlogi filmov in njihovem vklapljanju na razstave – prvi so organizacija znanja v času, druge v prostoru – piše v strokovnih in znanstvenih člankih, v katerih se sklicuje na teorijo in metode vizualne antropologije, etnologije in muzeologije.

Ko je slovenski etnografski muzej leta 2011 postal Koordinator za varstvo nesnovne kulturne dediščine v Sloveniji, je bila kot kustodinja za etnografski film pritegnjena za področje filma. Kritična je bila do politike Unescove vizualizacije, zato je pripravila dva mednarodna posveta Dokumentiranje in predstavljanje nesnovne kulturne dediščine s filmom in Vizualizacija nesnovne kulturne dediščine; monografiji sta izšli leta 2015 in 2018, prva je bila lani prevedena v kitajščino. Konstrukcijo znanja in identitet v filmih o nesnovni kulturni dediščini raziskuje tudi v sklopu doktorskega študija na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete.

Dejavna je tako v mednarodnih projektih in telesih kot tudi v lokalnem okolju. Leta 2012 je pripravila interpretacijo prvega slovenskega zvočnega celovečernega filma Na svoji zemlji za tematsko pot v Baški grapi, ki temelji na principu ekomuzeja in jo suvereno upravljata Društvo Baška dediščina in krajevna skupnost. Zadnja leta je članica uredniškega odbora znanstvene spletne revije AnthroVision, ki omogoča bogato vizualizacijo z objavo filmskih odlomkov med besedilom članka, oziroma dialog besedil in filmov. Skupaj z dansko vizualno antropologinjo Anne Mette Joergensen sta uredili tematsko številko Film na etnografskih razstavah (Film in Ethnographic Exhibitions), ki je tik pred objavo.

Trenutno pripravlja razstavo filmov Poklon Borisu Kuharju, torej direktorju SEM z najdaljšim stažem in začetnikom terenskih snemanj v slovenskih muzejih, ki je prejel Plaketo Nika Kureta kot prvi slovenski etnolog in filmar v eni osebi.

Povezave na spletne zbirke in projekte, ki so omenjeni:

Filmografija SEM https://www.etno-muzej.si/sl/digitalne-zbirke/filmografija

Zbirka pripovedi https://www.etno-muzej.si/sl/digitalne-zbirke/galerija-pripovedovalcev

Nesnovna kulturna dediščina, Register http://www.nesnovnadediscina.si/sl/register

Tematska pot Na svoji zemlji https://www.tpnasvojizemlji.si/

AnthroVision, revija mreže VANEASA https://journals.openedition.org/anthrovision/

 

Pogovor bo vodil dr. Naško Križnar.

Prijazno vabljeni!

 

                  Predsednica SED

                                                                                                 Alenka Černelič Krošelj, l. r.