Etnologija obmejnih regij

10. oktober 2008

Strokovno srečanje o vprašanjih, povezanih z življenjem in kulturo Slovencev v sosednjih državah, 17. oktober 2008 ob 10. uri, prostori Slovenskega etnografskega muzeja

Datoteke