Mala šola etnologije 2013

2. 7. 2013

21. julij 2013 od 15. do 17. ure

 

 Voda naša vsakdanja …

 

Vodi: dr. Helena Rožman, Slovensko etnološko društvo

Ker je Organizacija združenih narodov razglasila leto 2013, kot mednarodno leto sodelovanja na področju voda, se bomo tokrat posvetili tej tekočini, brez katere na našem planetu ne bi bilo življenja, kakršnega poznamo. Z vodo pa so povezane tudi številne šege in navade, ki jih raziskujemo etnologi. Tudi mesto Krško leži ob reki, ki je skozi stoletja usmerjala njegov razvoj. Kako so mesto in meščani povezani z reko Savo, lahko vidimo tudi na razstavi v Mestnem muzeju Krško. Na delavnici bomo spoznavali vodo kot materijo, ki je tesno povezana za našim žitjem in bitjem, hkrati pa bo voda tudi pomemben element v našem ustvarjalnem delu.

 

Program izvajamo v sodelovanju s Slovenskim etnološkim društvom, pod okriljem programa Mala šola etnologije, s katero želimo etnologijo približati zlasti mlajšim obiskovalcem kulturnih ustanov.

 

 

29. september 2013 od 15. do 17. ure

STO LET V DOBRO DEDIŠČINE – Pohod na krški grad

Dnevi evropske kulturne dediščine

 

Vodita: Alenka Černelič Krošelj in dr. Helena Rožman, Slovensko etnološko društvo

 

Krški grad je bil pomemben del mesta več kot tisočletje. V 19. stoletju je počasi izginil, ostali so številni kamni tako po mestu kot še ob poti na grad. Poznamo ga predvsem po upodobitvi Janeza Vajkarda Valvasorja, ki je v mestu pod njim umrl jeseni 1693.

Delavnico posvečamo tudi 100. obletnici profesionalne skrbi za nepremično dediščino na Slovenskem in varovanju dediščine pod tem okriljem. Ker bomo na sprehodu uživali v naravni in kulturni dediščini, bo dr. Helena Rožman izpostavila potrebo po celovitem varovanju dediščine izbranega prostora. Dediščino bomo prepoznavali in se ob tem tudi pogovarjali, kako jo sploh lahko varujemo – tudi z zgodbami o krajih/mestih, ki jih bomo opazovali na poti in s tem opozorili tudi na nesnovno komponento snovne dediščine.

 

Z delavnico bomo obeležili 320. obletnico smrti Janez Vajkarda Valvasorja.

Program izvajamo v sodelovanju s Slovenskim etnološkim društvom pod okriljem programa Mala šola etnologije, s katero želimo etnologijo približati zlasti mlajšim obiskovalcem kulturnih ustanov.

Dnevi evropske dediščine potekajo v soorganizaciji JSKD OI Krško.