Ta spletna stran uporablja piškotke. Z brskanjem po strani se strinjate z našo izjavo o Piškotkih.Sprejmi in zapri

Knjižnica Glasnika SED

Kmalu po ustanovitvi Slovenskega etnološkega društva se je pokazalo, da slovenski etnologi poleg strokovnega revijalnega tiska potrebujemo zbirko, v kateri bi objavljali obsežnejša etnološka dela, monografije in referate simpozijev in kongresov. Zamisel je bila izpeljana leta 1980, ko je v prvi številki Knjižnice GSED izšel zbornik referatov s posvetovanja slovenskih etnologov v Novi Gorici. Na leto izide najmanj ena knjiga – gre tako za znanstvene in strokovne monografije kot tudi za zbornike posvetovanj, ki jih je organiziralo ali soorganiziralo Slovensko etnološko društvo.
Izbor besedila (če gre za monografsko publikacijo) opravi uredniški odbor, ki pripravi tudi razpis za nova etnološka besedila. Razpis je objavljen v Glasniku SED in na domači strani društva.
Avtorji, ki , ki bi želeli svoje besedilo ponuditi v pregled za morebitno objavo, lahko to sporočijo glavni urednici ali članom uredniškega odbora.

Publikacije so naprodaj na sedežu društva info@sed-drustvo.si in v knjigotrški mreži.


Uredniški odbor:

dr. Helen Rožman, Kulturni dom Krško, vodja muzejskih enot Mestni muzej Krško, Galerija Krško in Grad Rajhenburg,  odgovorna urednica
hrozman@gmail.com
dr. Breda Čebulj Sajko, ZRC SAZU, članica
Iztok Ilich, Slovensko etnološko društvo, član
prof. dr. Mirjam Mencej, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo FF UL, članica
dr. Mojca Tercelj Otorepec, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije OE Kranj, članica 

Dosedanji uredniki zbirke:
prof. dr. Janez Bogataj, dr. Marko Terseglav, mag. Tatjana Dovžan, dr. Nevenka Židov, dr. Jurij Fikfak, prof. dr. Rajko Muršič, dr. Mojca Ramšak, Majda Fister, dr. Jerneja Ferlež, dr. Breda Čebulj Sajko.

 

Monografije izdane v Knjižnici Glasnika SED

 

NOVO

 

 

NOVO

Slovensko etnološko društvo obvešča, da je v zbirki 47. Knjižnice Glasnika

Slovenskega etnološkega društva izšla nova knjiga, z naslovom: Etnološko

konservatorstvo in varstvo dediščine na Slovenskem, ki ga je podprlo Ministrstvo

za kulturo Republike Slovenije. Zbornik je rezultat primerov dobrih praks obnov

kulturnih spomenikov in kulturne dediščine trinajstih avtorjev, ki so etnologi

konservatorji, zaposleni na Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ob

visokem jubileju spomeniškega varstva na Slovenskem v letu 2013. Ob 100. letnici

obstoja slovenske ustanove za varstvo spomenikov in ob sloganu Sto let v dobro

dediščine.

 

Zbornik smo avtorji posvetili našemu nekdanjemu kolegu, konservatorskemu

svetniku, etnologu in umetnostnemu zgodovinarju,

Vladimirju Knificu.

Uvodoma je pojasnjena zgodovina etnologije na področju konservatorstva, izbrani

primeri dobrih praks obnove kulturnih spomenikov in kulturne dediščine kažejo na

živahno dejavnost etnologov konservatorjev Zavoda za varstvo kulturne dediščine

Slovenije in njegovih regijskih enot na Slovenskem. Zborniku sta dodani tudi

recenziji, ki na svojevrsten način razmišljata o vlogi etnologov v konservatorskih

vrstah in nam vsem skupaj dajeta nove dodane vrednosti za prihodnost kot mosta

med tradicijo konservatorstva in sodobnostjo varstva ter celostnega in celovitega

raziskovanja tako kulturne dediščine kot kulturnih spomenikov in dediščine na

Slovenskem. Knjiga obravnava tudi poglede na dosedanje delo in nove izzive tako

etnologov konservatorjev kot drugih konservatorjev v prihodnosti Zavoda za varstvo

kulturne dediščine Slovenije.

 

Urednica Knjižnice Glasnika SED, št. 47:

dr. Mojca Tercelj Otorepec, univ.dipl. etnol. in univ.dipl. soc. kult,

konservatorska svetovalka, ZVKDS OE Kranj

 

Glavna in odgovorna urednica Predsednica SED:

Knjižnice Glasnika SED: Anja Serec Hodžar, l.r.

dr. Helena Rožman, l.r.

 

 

CENA: 15,00 evrov

NOVO

Slovensko etnološko društvo obvešča, da je v zbirki 47. Knjižnice Glasnika

Slovenskega etnološkega društva izšla nova knjiga, z naslovom: Etnološko

konservatorstvo in varstvo dediščine na Slovenskem, ki ga je podprlo Ministrstvo

za kulturo Republike Slovenije. Zbornik je rezultat primerov dobrih praks obnov

kulturnih spomenikov in kulturne dediščine trinajstih avtorjev, ki so etnologi

konservatorji, zaposleni na Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ob

visokem jubileju spomeniškega varstva na Slovenskem v letu 2013. Ob 100. letnici

obstoja slovenske ustanove za varstvo spomenikov in ob sloganu Sto let v dobro

dediščine.

 

Zbornik smo avtorji posvetili našemu nekdanjemu kolegu, konservatorskemu

svetniku, etnologu in umetnostnemu zgodovinarju,

Vladimirju Knificu.

Uvodoma je pojasnjena zgodovina etnologije na področju konservatorstva, izbrani

primeri dobrih praks obnove kulturnih spomenikov in kulturne dediščine kažejo na

živahno dejavnost etnologov konservatorjev Zavoda za varstvo kulturne dediščine

Slovenije in njegovih regijskih enot na Slovenskem. Zborniku sta dodani tudi

recenziji, ki na svojevrsten način razmišljata o vlogi etnologov v konservatorskih

vrstah in nam vsem skupaj dajeta nove dodane vrednosti za prihodnost kot mosta

med tradicijo konservatorstva in sodobnostjo varstva ter celostnega in celovitega

raziskovanja tako kulturne dediščine kot kulturnih spomenikov in dediščine na

Slovenskem. Knjiga obravnava tudi poglede na dosedanje delo in nove izzive tako

etnologov konservatorjev kot drugih konservatorjev v prihodnosti Zavoda za varstvo

kulturne dediščine Slovenije.

 

Urednica Knjižnice Glasnika SED, št. 47:

dr. Mojca Tercelj Otorepec, univ.dipl. etnol. in univ.dipl. soc. kult,

konservatorska svetovalka, ZVKDS OE Kranj

 

Glavna in odgovorna urednica Predsednica SED:

Knjižnice Glasnika SED: Anja Serec Hodžar, l.r.

dr. Helena Rožman, l.r.

 

 

CENA: 15,00 evrov