Ta spletna stran uporablja piškotke. Z brskanjem po strani se strinjate z našo izjavo o Piškotkih.Sprejmi in zapri

Glasnik Slovenskega etnološkega društva


Glasnik Slovenskega etnološkega društva 57/ 1–2 (2017) je izšel junija 2017, naslednja številka 57/ 3–4 (2017) izide predvidoma 20. decembra 2017.

Obveščamo, da:

 

  • Znanstvene in strokovne članke za rubriko »Razglabljanja« sprejemamo že za pomladansko številko 2018 do zapolnitve načrtovanega obsega oz. najpozneje do 20. januarja 2018. Besedila pošljite na e-naslov glavne urednice: rebeka.kunej@zrc-sazu.si.

 

  • Prispevke za ostale rubrike za pomladansko številko 2018 sprejemamo do 31. januarja 2018 (razen v primeru dogovora z urednico in določitvijo individualnega roka). Besedila pošljite na e-naslov odgovorne urednice: anita.matkovic@siol.net.

 

Avtorje prispevkov prosimo, da upoštevajo Navodila za pisanje, oblikovanje in oddajo prispevkov, ki jih najdejo v zadnji številki Glasnika SED in spodaj (v razdelku datoteke)

 

Glasnik SED je leta 1956 kot Glasnik Inštituta za slovensko narodopisje začela izdajati Slovenska akademija znanosti in umetnosti, od leta 1959 pa je izhajal kot Glasnik Slovenskega etnografskega društva. Ko je leta 1976 izdajanje prevzelo Slovensko etnološko društvo, je Glasnik SED postal osrednje stanovsko glasilo, v katerem objavljamo znanstvene in strokovne prispevke ter poljudna etnološka, kulturnoantropološka in sorodna humanistična in družboslovna domača in tuja besedila, poročila o strokovnih srečanjih, simpozijih in posvetih ter aktualnih razstavah in knjigah. Stalne rubrike so še Etnografski film, Etnologija je povsod – za ljubitelje etnologije – in Društvene strani s prispevki o raznolikem društvenem dogajanju.

Znanstveni in strokovni članki imajo izvleček v slovenskem in angleškem ter povzetek v angleškem jeziku; v obeh jezikih sta tudi kazalo in impresum. Pred objavo vse znanstvene in strokovne članke ocenijo recenzenti, so tipologizirani in po objavi vpisani v sistem COBISS. Glasnik je indeksiran v sedmih mednarodnih bibliografskih bazah. Za njegovo izmenjavo z mednarodno znanstveno periodiko skrbi knjižnica Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo, ki ga razpošilja na najmanj 50 tujih naslovov. 

Izid Glasnika SED finančno podpirata Ministrstvo za kulturo RS in Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS). Letno izidejo štiri številke v nakladi 400 izvodov.

 

Sestava uredniškega odbora Glasnika Slovenskega etnološkega društva v obdobju 2017–2018:

GLAVNA UREDNICA:

dr. Rebeka Kunej, ZRC SAZU, Glasbenonarodopisni inštitut, rebeka.kunej@zrc-sazu.si

ODGOVORNA UREDNICA:

Anita Matkovič, anita.matkovic@siol.net

ČLANI UREDNIŠKEGA ODBORA:

dr. Miha Kozorog, Filozofska fakluteta UL, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

mag. Martina Piko-Rustia, Narodopisni inštitut »Urban Jarnik« Celovec

Alenka Černelič Krošelj, Posavski muzej Brežice, predsednica Slovenskega etnološkega društva

V COBISS vpisani članki objavljeni v Glasniku SED

Datoteke