Ta spletna stran uporablja piškotke. Z brskanjem po strani se strinjate z našo izjavo o Piškotkih.Sprejmi in zapri

Delovna skupina za konservatorstvo

Delovna skupina konservatorjev etnologov na Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije

Delovna ekipa konservatojev etnologov na sedanji ustanovi Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije se je formirala v osemdesetih letih 20. stoletja na takratni organizaciji za varstvo naravne in kulturne dediščine. Ustanovljena je bila z namenom, da poveže zaposlene etnologe konservatorje iz vseh sedmih regijskih zavodov za varstvo naravne in kulturne dediščine ter kot posvetovalno telo v okviru skupnih nalog, ki jih izvajajo zaposleni in so po svoji temeljni izobrazbi univerzitetni diplomirani etnologi. Pobudo za tovrstno povezovanje so dali trije konservatorji in sicer: s takratnega kranjskega in celjskega zavoda ter z nekdanje Uprave RS za varstvo kulturne dediščine. Skupina konservatorjev etnologov je zasnovala skupne teme v zvezi z: metodologijo varstva stavbne dediščine, načini varstva, s posegi vanjo, problemi ob obnovah, z načini evidentiranja in dokumentiranja, s problemi ob vključevanju varovane nepremične kulturne dediščine v širše okvire varovanja in z vključevanjem v prostorsko politiko varstva, s podlagami za vpisovanje v register kulturne dediščine, s pripravami strokovnih podlag za razglasitev nepremičnih kulturnih spomenikov s strokovnega področja etnologije, z vključevanjem nepremične kulturne dediščine v sodoben prostor in podobno.

Zakon o varstvu kulturne dediščine iz leta 1999 je povzročil razdružitev skupne ustanove za varstvo naravne in kulturne dediščine. V okviru varstva kulturne dediščine je nastala nova osrednja organizacija z imenom Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (kratica ZVKDS), ki pod svojim okriljem združuje sedem območnih enot (OE) z izpostavami, ki delujejo po posameznih slovenskih pokrajinah. V okviru centralnega zavoda deluje še ena izmed območnih enot v Ljubljani – Restavratorski center, kjer so za izvajanje posebnih nalog pri restavriranju kulturne dediščine zaposleni konservatorji – restavratorji; delovnega mesta za etnologa konservatorja še ni.

V sedmih pokrajinskih območnih enotah je redno zaposlenih sedemnajst konservatorjev etnologov. Na ZVKDS, OE Kranj, je na projektnem delu za določen čas zaposlena konservatorka etnologinja. Skupina etnologov konservatorjev je bila z ustanovitvijo nove osrednje organizacije potrjena kot delovna skupina etnologov konservatorjev na ZVKDS. Pokrajinske enote ZVKDS imajo sedeže v Ljubljani, Celju, Kranju, Mariboru, Novi Gorici, Novem mestu in Piranu. Delovna skupina konservatorjev etnologov na ZVKDS je danes organizirana kot delovna ekipa, ki se na podlagi vsakoletnega programa redno srečuje na delovnih sestankih. Predsednik delovne skupine in njegov namestnik imata dveletni mandat. Delovna skupina obravnava temeljne teme, povezane z delom konservatorja etnologa na ZVKDS, v sodelovanju z lastniki nepremičnih kulturnih spomenikov in dediščine na terenu pa obravnava posebne teme, povezane z njihovimi prenovami. Povezujejo se tudi s kolegi kustosi iz pokrajinskih in občinskih muzejev.

Nekateri konservatorji etnologi delujejo tudi v drugih delovnih skupinah na ZVKDS in zunaj njega, predvsem v povezavi z ljubitelji, s civilnimi iniciativami, z lokalnimi društvi in drugimi organizacijami.

15. februarja 2008 je začel veljati nov Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1) (Ur.l.RS, št.16/2008).

ETNOLOGI KONSERVATORJI NA ZVKDS

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS), Metelkova 4, 1000 Ljubljana

mag. Zvezdana Koželj, univ. dipl. etnologinja in umetnostna zgodovinarka, konservatorska svetnica.
Delovno mesto: svetovalka pomočnika programskega direktorja za konservatorstvo v Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije, skupne službe.
Delovno področje: Uveljavljanje etnološkega vidika v konservatorstvu, načrtovanje prostora in razvoja, varstvena teorija in praksa, zakonodaja, strategija, politika, popularizacija ter etika varstva.
Telefon: 01 400 79 13

ZVKDS OE Ljubljana, Tržaška 4, 1000 Ljubljana

Damjana Pediček Terseglav, univ.dipl. etnologinja in umet. zgodovinarka, konservatorska svetovalka
Delovno področje na območju občin: Škofja Loka, Železniki, Žiri, Gorenja vas – Poljane, Bloke, Cerknica, Loška dolina, Logatec, Medvode, Mestna občina Ljubljana, Vodice, Vrhnika, Log – Dragomer.
Telefon: 01 24 10 732

Aleksandra Renčelj Škedelj, univ.dipl. etnologinja in kulturna antropologinja, višja konservatorka. e-naslov:aleksandra.rencelj@zvkds.si
ZVKDS OE Ljubljana, Tržaška 4, 1000 Ljubljana

Andreja Bahar Muršič, univ. dipl. etnologinja in sociologinja kulture, višja konservatorka
Delovno področje na območju občin: Brezovica, Dobrova-Polhov Gradec, Horjul, Ig, Škofljica, Velike Lašče, Mestna občina Ljubljana. Vodenje registra kulturne dediščine na območju ZVKDS OE Ljubljana.
Telefon: 01 24 10 714

Boris Mravlje, univ. dipl. etnolog in prof. sociologije, konservatorski svetovalec
Delovno področje na območju občin: Dobropolje, Ivančna gorica, Grosuplje, Kočevje, Krško, Loški potok, Litija, Mestna občina Ljubljana, Osilnica, Šmartno pri Litiji in Zagorje.
Telefon: 01 24 10 742

ZVKDS OE Celje, Glavni trg 1, 3000 Celje

Božena Hostnik, univ. dipl. etnologinja in sociologinja kulture, konservatorska svetovalka
Delovno področje na območju občin: Bistrica ob Sotli, Braslovče, Celje, Dobje, Dobrna, Hrastnik, Kozje, Laško, Podčetrtek, Polzela, Prebold, Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah, Štore, Tabor, Vojnik in Žalec.
Telefon: 03 426 03 22

Tanja Hohnec, univ.dipl. etnologinja in prof. sociologije, konservatorska svetovalka, vodja OE Celje
Delovno področje na območju občin: Solčava, Luče, Ljubno, Mozirje, Rečica ob Savinji, Nazarje, Šmartno ob Paki, Velenje, Šoštanj, Vitanje, Zreče, Slovenske konjice, Rogaška Slatina, Rogatec, Sevnica, Radeče, Trbovlje in Vransko.
Telefon: 03 426 03 04
 

ZVKDS OE Kranj, Tomšičeva 7, 4000 Kranj

dr. Mojca Tercelj Otorepecuniv.dipl. etnologinja in univ. dipl. sociologinja kulture, konservatorska svetovalkačlanica Delovne skupine za konservatorstvo.
Posebna področja dela: etnološka regionalizacija, nepremična, premična in nesnovna dediščina, konservatorstvo, delo z ljubitelji etnologije in kulturne dediščine, delo z lokalnimi skupnostmi in lokalnimi društvi
Delovno področje na območju občin: Cerklje na Gorenjskem, Domžale, Kamnik, Kranj, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče, Naklo, Preddvor, Radovljica, Šenčur, Trzin in Tržič.
Telefon: 04 280 73 15

Saša Roškaruniv.dipl. etnologinja in kulturna antroploginja, višja konservatorka.
Delovno področje na območju občin: Kranj, Preddvor, Jezersko, Radovljica, Žirovnica, Jesenice, Kranjska Gora, Bohinj, Bled in Gorje, območji Krope in Kamne Gorice, območje Triglavskega narodnega parka.
Telefon: 04 280 73 21
 

ZVKDS OE Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor

Suzana Vešligaj, prof. francoščine in dipl. etnologinja, konservatorka
Delovno področje na območju občin: Beltinci, Cankova, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Križevci, Kuzma, Ljutomer, Moravske toplice, Ormož, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Šalovci, Sv. Jurij ob Ščavnici, Veržej, Murska Sobota.
Telefon: 02 228 48 23

Lilijana Medved, prof. zgodovine in dipl. etnologinja, konservatorska svetovalka
Delovno področje na območju občin; Mislinja, Slovenj Gradec, Dravograd, Muta, Vuzenica, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Podvelka, Lovrenc na Pohorju, Ruše, Selnica ob Dravi, Maribor, Miklavž na Dravskem polju, Rače – Fram, Hoče Slivnica, Tišina, Dobrovnik, Odranci, Čresnovci, Lendava, Velika polana, Kobilje in Turnišče.
Telefon: 02 228 48 40
 

Jelka Skalicky, univ.dipl. umetnostna zgodovinarka in etnologinja, konservatorska svetovalka
Delovno področje na območju občin: Benedikt, Cerkvenjak, Cirkulane, Črna na Koroškem, Destrink, Dornava, duplek, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Kungota, Lenart, Majšperk, Makole, Maribor, Markovci, Mežica, Oplotnica, Pesnica, Podlehnik, Poljčane, Prevalje, Ptuj, Ravne na Koroškem, Slovenska Bistrica, Sveta Trojica v Slovenskih Goricah, Sv. Jurij v Slovenskih Goricah, Sv. Ana v Slovenskih goricah, Sv. Andraž v Slovenskih Goricah, Šentilj, Trnovska vas, Videm pri Ptuju, Zavrč in Žetale.
Telefon: 02 228 48 29

ZVKDS OE Nova Gorica, Delpinova 16, 5000 Nova Gorica

Andrejka Ščukovt, univ. dipl. etnologinja in sociologinja, konservatorska svetovalka
Delovno področje na območju občin: Ajdovščina, Bovec, Brda, Cerkno, Idrija, Kanal, Kobarid, Miren-Kostanjevica, Šempeter-Vrtojba, Nova Gorica, Tolmin in Vipava.
Telefon: 05 330 84 68

Eda Belingar, univ. dipl. etnologinja in prof. sociologije, konservatorska svetovalka
Delovno področje na območju občin: Sežana, Komen, Kozina-Hrpelje, Divača, Ilirska Bistrica, Postojna in Pivka.
Telefon: 05 330 84 55

ZVKDS OE Novo mesto, Grad Grm, Skalickega 1, 8000 Novo mesto

Dušan Strgar, univ. dipl. etnolog, konservatorski svetovalec
Delovno področje na območju občin: Brežice, Črnomelj, Dolenjske  toplice, Metlika, Mirna peč, Mokronog-Trebelno, Novo mesto, Semič, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke toplice, Trebnje in Žužemberk.
Telefon: 07 393 15 68

mag. Dušan Štepec, univ. dipl. etnolog in kulturni antropolog in prof. umetnostne zgodovine, višji konservator
Delovno področje na območju občin: Brežice, Črnomelj, Dolenjske  toplice, Metlika, Mirna peč, Mokronog-Trebelno, Novo mesto, Semič, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke toplice, Trebnje in Žužemberk.
Telefon: 07 393 15 69

ZVKDS OE Piran, Trg bratstva 1, 6330 Piran

Eda Benčič Mohar, univ.dipl. umetnostna zgodovinarka in etnologinja, konservatorska svetnica, predsednica Delovne skupine etnologov konservatorjev ZVKDS.
Delovno področje na območju občin: Izola, Koper in Piran
Telefon: 05 671 09 54

KORISTNE POVEZAVE:
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, www.zvkds.si Dediščina vsakdanjega življenja
Delovna skupina za ljubitelje etnologije pri SED