Ta spletna stran uporablja piškotke. Z brskanjem po strani se strinjate z našo izjavo o Piškotkih.Sprejmi in zapri

Delovna skupina za etiko

 

Delo Komisije za etnološko etiko pri Slovenskem etnološkem društvu (stanje aprila 2015)

 

Komisija za etiko pri Slovenskem etnološkem društvu deluje od leta 2007. Članice komisije so:

prof. dr. Mojca Ramšak, – predsednica komisije,

mag. Tita Porenta,

mag. Zvezdana Delak Koželj,

dipl. etnologinja Magda Peršič.


 

I. Bibliografija članic komisije za etnološko etiko pri Slovenskem etnološkem društvu

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

RAMŠAK, Mojca. Pobočja etične pietete in idealiziranih procedur v etnoloških raziskavah : (s posebnim ozirom na zbirko Tako smo živeli: življenjepisi koroških Slovencev 1-5). Etnolog, N. vrsta (Ljubl.), 1998, letn. 8, str. 183-215.

RAMŠAK, Mojca. Avtopatografije med etiko in poetiko. Časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo, ISSN 0351-4285, 2009, let. 37, št. 235/236, str. 215-231.

RAMŠAK, Mojca. Odkritost časti in prikritost sramote : konceptualni ne(red)v vsakdanjem življenju. Emzin, ISSN 1318-5497, jun. 2009, letn. 19, št. 1/2, str. 98-100.

RAMŠAK, Mojca. Posredovanje kulture u jeziku : utjecaj kulture časti na svakodnevni život. Narodna umjetnost, ISSN 0547-2504, srp. 2013, vol. 50, no. 2, str. 7-32. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=165703.

 

1.02 Pregledni znanstveni članek

RAMŠAK, Mojca. Etika v evropskih raziskavah. Traditiones, ISSN 0352-0447, 2009, 38, 1, str. 211-226.

RAMŠAK, Mojca. Brezimno-sinonimna etnološka praksa varovanja osebnih podatkov in pravo. Glasnik Slovenskega etnološkega društva, ISSN 0351-2908, 2014, 54, št. 1/2, str. 79-85, ilustr.

1.03 Kratki znanstveni prispevek

RAMŠAK, Mojca. Etični kodeks slovenskih etnologov : predlog. Glas. Slov. etnol. druš., 1996, letn. 36, št. 1, str. 33-37.

RAMŠAK, Mojca. Code of ethics for Slovenian ethnographers : (a proposal). ECTC bull., 1997, no. 3, str. 12-17.

RAMŠAK, Mojca. "O majhni stvari, ki se imenuje plagiat". Glas. Slov. etnol. druš., 2002, letn. 42, št. 4, str. 4-5.

RAMŠAK, Mojca. Kažipot k humanizaciji medsebojnih odnosov ali napoved novega etnološkega etičnega kodeksa na etnovečeru spomladi 2002. Glas. Slov. etnol. druš., 2002, letn. 42, št. 4, str. 14-16.

RAMŠAK, Mojca. Klikni, potegni, uporabi in citiraj : internet in akademska poštenost. Glas. Slov. etnol. druš., 2003, letn. 43, št. 1/2, str. 147.

RAMŠAK, Mojca. Katalog časti. Emzin, ISSN 1318-5497, jun. 2009, letn. 19, št. 1/2, str. 100-101.

 

1.04 Strokovni članek

DELAK KOŽELJ, Zvezda, KRNEL-UMEK, Duša. Temeljna načela etnološke poklicne etike. Glas. Slov. etnol. druš., 1999, letn. 39, št. 2, str. 38.

DELAK KOŽELJ, Zvezda. Etični vidiki etnologa v varstveni dejavnosti. Glas. Slov. etnol. druš., 2001, letn. 41, št. 1/2, str. 41-43, 167-168

PERŠIČ, Magda. Poklicna etika v muzejih. Glas. Slov. etnol. druš., 2002, letn. 42, št. 4, str. 11-13.

PERŠIČ, Magda, MLAKAR ADAMIČ Jana, PORENTA Tita. Profesionalna etika v muzeju. Glas. Slov. etnol. druš., 2002, letn. 42, št. 3, str. 54-55.

PORENTA Tita, Predlogi za dopolnitev skupnega etičnega kodeksa slovenskih etnologov. Glas. Slov. etnol. druš., 2002, letn. 42, št. 4, str. 6-10.

RAMŠAK, Mojca. Poklic in poklicanost. Glas. Slov. etnol. druš., 1996, letn. 36, št. 1, str. 31-33.

 

1.05 Poljudni članek

RAMŠAK, Mojca. Vrednota. Kaj je to? Družina dom, feb.-mar. 2006, leto 56, št. 1, str. 9.

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

RAMŠAK, Mojca. "Ne zapišite mojega imena prosim!" : razlogi za anonimnost v knjižni zbirki Tako smo živeli, Življenjepis koroških Slovencev = "Please don't write down my name!" : the reasons for the anonymity in the book collection That's how we lived, biographies of carinthian Slovenes = Erwähnen sie meinen Namen nicht, bite! : Gründe für die Anonymität in der Buchreihe Tako smo živeli (So lebten wir-Kärtner Slowenen und ihre Lebensgeschichten. V: MAKAROVIČ, Marija (ur.), RAMŠAK, Mojca (ur.). Vrednotenje življenjskih pričevanj, (Studi slavi, no. 8). Pisa: ECIG, 1997, str. 131-149

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

RAMŠAK, Mojca. When does defense of honour and good name become a ritual?. V: MIDHOLM, Lina (ur.). The ritual year and ritual diversity : proceedings of the second International Conference of the SIEF Working Group on The Ritual Year, Gothenburg June 7-11, 2006. Göteborg: Institutet för språk och folkminnen: = Institute for Language and Folklore, 2007, str. 155-165, ilustr.

RAMŠAK, Mojca. Ženska čast kot obča zadeva. V: SMOLE, Vera (ur.). Družina v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi : zbornik predavanj. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2011, str. 106-113.

RAMŠAK, Mojca. O etiki v slovenski etnologiji in kulturni antropologiji. V: GNILŠAK, Ida (ur.). Zborovanje Slovenskega muzejskega društva, Kočevje, 10.-11. oktober 2014, (Muzejska knjižnica, ISSN 2232-6359, 9). Ljubljana: Slovensko muzejsko društvo, 2014, str. 8-27. http://www.smd-drustvo.si/Arhiv%20dokumentov/2%20Zborovanje/Zborovanje%202014%20Kocevje/2014_KO_zbornik%20SMD%20Kocevje.pdf.

 

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

DELAK KOŽELJ, Zvezda. Etični vidiki etnologa v varstveni dejavnosti. V: ROŽENBERGAR, Tanja (ur.), HABINC, Mateja (ur.). Etnologija v zavesti sodobne družbe, (Glasnik Slovenskega etnološkega društva, ISSN 0351-2908, 41, št. 1/2). Ljubljana: Slovensko etnološko društvo: = Slovene Ethnological Society, 2001, str. 41-43, 167-168.

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

RAMŠAK, Mojca. Anonymity of people and place in research on attacks on the honour and good name. V: Fourth International Congress of Qualitative Inquiry & Couch-Stone Symposium University of Illinois at Urbana-Champaign, May 14-17, 2008. Panel abstracts : individual abstracts : general information. Urbana-Champaign: University of Illinois, 2008, str. 437-438.

RAMŠAK, Mojca. Being sensitive and discret when dealing with honour and good name. V: MESARIČ, Andreja (ur.), REPIČ, Jaka (ur.), BARTULOVIĆ, Alenka (ur.). Experiencing diversity and mutuality, Book of abstracts. Ljubljana: Faculty of Arts, Department of Ethnology and Cultural Anthropology, 2008, str. 55. http://www.nomadit.co.uk/easa/easa08/EASA_bk_abstracts.pdf.

RAMŠAK, Mojca. Mapping honour : visual thesaurus. V: Fifth International Congress of Qualitative Inquiry, University of Illinois at Urbana-Champaign, May 20-23, 2009. Urbana-Champaign: University of Illinois, 2009, str. 402.

RAMŠAK, Mojca. Družbeno-kulturne podobe sodobne deviirane časti. V: Posredovanje kulture : između prakse i teorije : knjižica sažetaka : [srečanje Instituta za etnologiju i folkloristiku iz Zagreba in Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Zagreb, 1. dec. 2011]. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku, 2011, str. [8].

RAMŠAK, Mojca. O etnološki in antropološki raziskovalni etiki. V: GNILŠAK, Ida (ur.). Muzejska profesionalna etika : zbornik povzetkov. Kočevje: Slovensko muzejsko društvo, 2014, str. 4. http://www.smd-drustvo.si/Arhiv%20dokumentov/2%20Zborovanje/Zborovanje%202014%20Kocevje/povzetki.pdf.

RAMŠAK, Mojca. Etika v etnologiji in kulturni antropologiji. V: BEŠTER-ROGAČ, Marija, et al. 1. seminar Znanost skozi perspektivo etike, integritete /odgovornosti, spola : povzetki predavanj in podatki o predavateljica in predavateljih : seminarski niz Znanost etika odgovornost, Filozofska fakulteta, Ljubljana, 18. - 20. feb. 2015. Ljubljana: Komisija za ženske v znanosti, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: Slovenska znanstvena fundacija: Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2015, f. 4-5.

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

RAMŠAK, Mojca. On tragic contemporary honour cultures. V: HAMILTON, Christopher (ur.), et al. Facing tragedies, (Perspectives on social ethics, vol. 2). Wien: Lit, 2009, str. 89-105, ilustr.

 

1.18 Geslo - sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju ...

RAMŠAK, Mojca. [Geslo Etika]. V: BAŠ, Angelos (ur.). Slovenski etnološki leksikon. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2004 (prvi ponatis 2007, drugi ponatis 2011).

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

RAMŠAK, Mojca. Zbornik o etiki. Celovški zvon, 1996, let. 14, 53, str. 76-79.

 

1.22 Intervju

RAMŠAK, Mojca (intervjuvanec). Kako obrekujemo na Slovenskem : z dr. Mojco Ramšak, etnologijo in antropologijo vsakdanjega življenja, predavateljico na Fakulteti za podiplomski humanistični študij v Ljubljani, o opravljanju, obrekovanju in govoricah. Večer, ISSN 0350-4972. [Tiskana izd.], 10. nov. 2007, 63, št. 259, str. 54, portret.

RAMŠAK, Mojca (intervjuvanec). Čast in njena sestra sramota. Večer, ISSN 0350-4972. [Tiskana izd.], 26. nov. 2011, leto 67, št. 274.

RAMŠAK, Mojca (intervjuvanec). Obramba časti. Večer, ISSN 0350-4972. [Tiskana izd.], 3. dec. 2011, leto 67, št. 280, str. 4.

 

1.23 Umetniški sestavek

RAMŠAK, Mojca. Boris, ili o obrani dostojanstva samaca. Treća, ISSN 1331-7237, 2012, letn. 14, št. 1/2, str. 75-77.

 

1.25 Drugi članki ali sestavki

DELAK KOŽELJ, Zvezda. Temeljna načela etnološke poklicne etike. Glas. Slov. etnol. druš., 2000, letn. 40, št. 3/4, str. 64.

RAMŠAK, Mojca. Odgovor Božidarju Premrlu. Glas. Slov. etnol. druš., 1996, let. 36, št. 1, str. 30.

 

2.01 Znanstvena monografija

RAMŠAK, Mojca. Čast ni balast, (Nova znamenja, 37). Maribor: Litera, 2011. 193 str., ilustr. ISBN 978-961-6780-46-9.

 

3.11 Radijski ali TV dogodek

RAMŠAK, Mojca. O opravljanju, obrekovanju in govoricah : oddaja na Radio Slovenija, Val 202, 25. 11. 2007. Ljubljana, 2007.

RAMŠAK, Mojca. Koncepti časti : [predvajanje posnetka odlomka predavanja dr. Mojce Ramšak o konceptih časti, ki je dne, 16. okt. 2012, potekalo v sklopu cikla o filozofiji svobode v MKC Kulturni inkubator, v oddaji Zofijini ljubimci na Mariborskem radiu študent (MARŠ), Maribor, 1. nov. 2012]. Maribor: Mariborski radio študent, 2012.

RAMŠAK, Mojca (intervjuvanec). Lažna čast v politiki : [pogovor v oddaji Studio city, 1. program TV Slovenija, 21. jan. 2013]. Ljubljana: RTV Slovenija, 2013. http://tvslo.si/#ava2.156461598

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

RAMŠAK, Mojca. "Ne zapišite mojega imena prosim!" : razlogi za anonimnost v knjižni zbirki Tako smo živeli, Življenjepis koroških Slovencev : predavanje na mednarodnem simpoziju Vrednotenje življenskih pričevanj. Tinje, 24.5.1997.

RAMŠAK, Mojca. The reasons for the anonymity in the book collection "That's how we lived, the biographies of the Carinthian Slovenes" : predavanje na European Social Science History Conference. Amsterdam, 5.3.1998.

RAMŠAK, Mojca. Honour and shame : background of the idea and cultural differences : lecture at the Research seminar "Wissenschaft für Menschen", Salzburg, 17. July 2009. Salzburg: Üniversitat, Internationales Forschungszentrum für soziale und ethische Fragen, 2009.

RAMŠAK, Mojca. Cultures of honour, cultures of shame : [predavanje na Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, Katedra etnológie a kultúrnej antropológie in Katedra slovanskych filológií v Bratislavi, 5. maj 2011]. Bratislava: Veleposlaništvo Republike Slovenije: Univerzita Komenského, 2011.

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

RAMŠAK, Mojca. Anonymity of people and place in research on attacks on the honour and good name : vabljeno predavanje na mednarodni konferenci Fourth International Congress of Qualitative Inquiry "Ethics, Evidence and Social Justice", The University of Illinois, the College of Media, Institute of Communications Research, the Department of Advertising and the Interdisciplinary Program in Cultural Studies and Interpretive Research at the University of Illinois at Urbana-Champaign in conjunction with The Center for Qualitative Inquiry, Urbana-Champaign, Illinois, 17.5.2008. Urbana-Champaign, 2008.

RAMŠAK, Mojca. Being sensitive and discret when dealing with honour and good name : invited lecture at the 10th Biennial EASA Conference "Experiencing diversity and mutuality", Ljubljana, 26th-29th August 2008. Ljubljana: Faculty of Arts, Department of ethnology and cultural anthropology, 2008. http://www.easa2008.eu.

RAMŠAK, Mojca. Performances of symbolic capital : honour, good name and social exclusion : predavanje na mednarodni konferenci Facing tragedies, University of Salzburg, Salzburg Ethics Initiative, Center for Ethics and Poverty Research/Zentrum für Ethik und Armutsforschung, Salzburg, Austria, 7. 5. 2008. Salzburg, 2008.

RAMŠAK, Mojca. Čast in sramota : nianse družbeno-kulturnih konceptov. Beltinci: Mladinsko društvo Jarice: Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta, 2009.

RAMŠAK, Mojca. Družbeno-kulturne podobe sodobne deviirane časti : [prispevek na srečanju Posredovanje kulture: između prakse i teorije, Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb, 1. dec. 2011]. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku, 2011.

RAMŠAK, Mojca. O etnološki in antropološki raziskovalni etiki : [predavanje na Zborovanju Slovenskega muzejskega društva z naslovom Muzejska profesionalna etika, Kočevje, 10.-11. 10. 2014]. Kočevje: Slovensko muzejsko društvo, 2014.

RAMŠAK, Mojca. Etika v etnologiji in kulturni antropologiji : [predavanje na 1. seminarju "Znanost skozi perspektivo etike, integritete/odgovornosti, spola" na Filozofski fakulteti UL v Ljubljani, od 18. do 20. 2. 2015]. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2015.

 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

RAMŠAK, Mojca. Čast in sramota, koncepta, ki oblikujeta vsakdanje življenje : [vabljeno predavanje na seminarju Inštituta Novum in Akademije Zares, Otočec, 16. maj 2010]. Ljubljana: Inštitut Novum: Akademija Zares, 2010.

RAMŠAK, Mojca. Čast in sramota : [predavanje na simpoziju z naslovom Filozofski večeri, Ljubljana, 25. jan. 2011 - 20. dec. 2011]. Ljubljana: Trubarjeva hiša literature, 2011.

RAMŠAK, Mojca. Ženska čast kot obča zadeva : [predavanje na 47. seminarju slovenskega jezika, literature in kulture z naslovom Družina v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, Filozofska fakulteta, Ljubljana, 27. jun. -15. jul. 2011]. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, 2011. http://videolectures.net/ssjlk2011_ramsak_cast/.

 

3.25 Druga izvedena dela

RAMŠAK, Mojca. O raziskovalni etiki in etnološkem poklicnem kodeksu : etnološki večer v Slovenskem etnografskem muzeju. Ljubljana, 10.4.2002.

RAMŠAK, Mojca. Čast in dobro ime : predavanje za slušatelje Univerze za tretje življenjsko obdobje. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 31.3.2006.

RAMŠAK, Mojca, ČEPLAK, Ralf. Predlog o podeljevanju nagrade MANA in Brumnove nagrade (imenovane po preminulem etnologu in kulturnem antropologu dr. Borutu Brumnu) pri Slovenskem etnološkem in antropološkem društvu KULA. (Nagrada MANA se podeljuje za najvidnejše raziskovalne dosežke s področja etnologije in antropologije, Brumnova nagrada pa za posebne človekoljubne dosežke na področju medkulturnega posredništva in družbene pravičnosti ter razvijanja in apliciranja raziskovalne etike v etnologiji in antropologiji.) Ljubljana, 4. 12. 2007.

RAMŠAK, Mojca. Ethically sensitive researches in anthropology : chair and convenor of the invited at the 10th Biennial EASA Conference "Experiencing diversity and mutuality", Ljubljana, 26th-29th August 2008. Ljubljana: European Association of Social Anthropologists, 2008. http://www.easa2008.eu.

RAMŠAK, Mojca. International Congress of Qualitative Inquiry : Fourth International Congress of Qualitative Inquiry, "Ethics, Evidence and Social Justice" : chair of the panel IRBs (Institutional Review Boards) and Academic Freedom, The University of Illinois, the College of Media, Institute of Communications Research, the Department of Advertising and the Interdisciplinary Program in Cultural Studies and Interpretive Research at the University of Illinois at Urbana-Champaign in conjunction with The Center for Qualitative Inquiry, Urbana-Champaign, Illinois, 17.5.2008. Urbana-Champaign, 2008.

RAMŠAK, Mojca. Čast in sramota. Ljubljana: Knjigarna Modrijan, 2010.

RAMŠAK, Mojca. Čast in dobro ime : [predavanje na Pravni fakulteti, Univerza v Mariboru, 2. jun. 2011]. Maribor: Pravniško društvo Maribor: Univerza v Mariboru, 2011.

RAMŠAK, Mojca. Čast ni balast : [predstavitev knjige M. Ramšak: Čast ni balast, Literina knjigarna, Maribor, 16.nov. 2011]. Maribor: Litera, 2011.

RAMŠAK, Mojca. Čast ni balast : [tiskovna konferenca in predstavitev knjige M. Ramšak: Čast ni balast v Društvu slovenskih pisateljev, Ljubljana, 29. nov. 2011]. Ljubljana: Društvo slovenskih pisateljev: Litera, 2011.

RAMŠAK, Mojca. Čast, dobro ime, sramota : [predavanje iz cikla Domoznanstvo in kulturna zgodovina, Osrednja knjižnica Celje, 17. okt. 2011]. Celje: Osrednja knjižnica, 2011.

RAMŠAK, Mojca (diskutant). Osebna odgovornost - vrednota na prepihu : [debatni večer v Slovenskem centru PEN, Ljubljana, 20. maja 2011]. Ljubljana: Slovenski center PEN, 2011.

RAMŠAK, Mojca. O časti in sramoti : [predavanje v sklopu cikla Filozofija svobode, MKC Kulturni inkubator, Maribor, 16. okt. 2012]. Maribor: Mladinski kulturni center, 2012. http://www.zofijini.net/predavanja_cast.html.

RAMŠAK, Mojca. Etika znanstveno-raziskovalnega dela : [predavanje na Gimnaziji Vič, Ljubljana, 15. jan. 2013]. Ljubljana: Gimnazija Vič, 2013.

RAMŠAK, Mojca. Raziskovalna etika v heritologiji : [vabljeno predavanje za doktorske študente interdisciplinarnega doktorskega programa Humanistika in družboslovje, področje Heritologija, Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, Ljubljana, 7. feb. 2015]. Ljubljana: Oddelek za arheologijo, Filozofska fakulteta, 2015.

 

Prevajalec povzetka

RAMŠAK, Mojca. Čast ni balast, (Nova znamenja, 37). Maribor: Litera, 2011. 193 str., ilustr. ISBN 978-961-6780-46-9.

 

II. Koristne povezave:
 

Etički kodeks Hrvatskog etnološkog društva (2013)

Icomov kodeks muzejske etike (2005)

Etika v konservarorstvu – restavratorstvu (2014)

Komisija za etiko, Filozofska fakulteta Ljubljana

Code of Ethics of the American Anthropological Association (2009)

Frankfurter Erklärung zur Ethik in der Ethnologie (2009)

Zakon o javnih uslužbencih (2007, 2012)