Ta spletna stran uporablja piškotke. Z brskanjem po strani se strinjate z našo izjavo o Piškotkih.Sprejmi in zapri

13. vzporednice - Poziv k sodelovanju

24. junij 2014

Srednjeevropsko povezovanje etnologov in kulturnih antropologov kot izziv današnjemu času

Posvet Slovenskega etnološkega društva in Hrvaškega etnološkega društva
Dolenjske Toplice, 9.–11. novembra 2014


Razvoj humanističnih znanosti je vse bolj pogojen z iskanjem financiranja temeljnih raziskav in izobraževanja. Tako se mora nenehno prilagajati zahtevam in željam financerjev, kar lahko pelje disciplino v zelo razpršene smeri, neraziskane pa ostanejo vsebine, za katere raziskovalci menijo, da bi jih bilo potrebno osvetliti, pa za to ne dobijo financiranja.

Letošnja konferenca želi nagovoriti  etnologe, kulturne antropologe in sorodne raziskovalce in strokovnjake, da predstavijo svoje aktualno delovanje in raziskovanje pa tudi smeri raziskovanja, strokovnega in pedagoškega dela, ki bi jih želeli razvijati, a jim trenutno stanje tega ne dopušča. Kje so vzroki za to, kakšne možnosti vidijo in kako bi potekal razvoj humanistične znanosti, če bi o njem lahko odločali sami?

Glede na to, da se v stanovskih društvih srečujemo ljudje, ki delujemo na najrazličnejših področjih dela, v različnih inštitucijah in organizacijah, bi želeli osvetliti tudi vlogo stanovskih društev in najti načine, ki bi še olajšali prenos informacij in vedenja o aktualnih raziskavah, delu, rezultatih posameznikov in tako razširili nova dognanja na čim širši krog  ljudi. Prav zaradi dejstva, da so društva prostor, kjer se srečujemo različni posamezniki, smo se odločili za pobudo, da se srečamo društva iz sosednjih držav in tako aktiviramo prostor, znotraj katerega  pogosto iščemo partnerje za najrazličnejše projekte in tudi pogosto izvajamo skupne raziskave, saj gre v veliki meri za preplet nadnacionalnih prostorov.

Referente in udeležence vabimo, da predstavijo svoje vizije, potrebe, želje in težave, najdejo sodelavce za prihodnje raziskave in sodelovanja, navežejo nove ali okrepijo že obstoječe medinstitucionalne stike in spoznajo aktualno dogajanje pri »sosedih«.

Sprejemamo tako znanstvene in strokovne prispevke kot tudi problemsko zastavljene prispevke v obliki okroglih miz, panelov ali diskusije s prisotnimi udeleženci. Želimo si odprt pogovor, v katerem bi vsak udeleženec lahko povedal, kaj bi raziskoval oz. kaj bi vključeval v svoje strokovno delo, če bi lahko sam izbiral vsebino.
Prosimo, da prijave (ime in priimek referentke/referenta, naziv, ustanova, poštni in e-naslov) z naslovom in s kratkim povzetkom (do 200 besed) pošljete na naslov društva (info@sed-drustvo.si) do 30. avgusta 2014.

Programski odbor posveta:
Dr. Katalin Munda Hirnök, Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana
Dr. Špela Ledinek Lozej, ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje, Ljubljana
Mag. Martina Piko-Rustia, Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik, Celovec
Anja Serec Hodžar, Slovensko etnološko društvo, Ljubljana
Dr. Luka Šešo, Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb
Dr. Jadranka Grbić, Filozofski fakultet, Zagreb

Organizacija:
Anita Matković
Ana Bezek
Zora Slivnik Pavlin